urly.nl is niet langer operationeel.

We hebben geen contactinfo van de gebruikers, hierdoor konden
we je niet via andere weg op de hoogte stellen.